Политика приватности

K015 poštuje privatnost svojih korisnika i posetilaca sajta. Podatke ostavljene prilikom slanja komentara, K015 neće davati na uvid trećem licu.

KOMENTARI I DRUŠTVENE MREŽE

Čitaoci mogu da komentarišu vest i iznesu svoje mišljenje u pogledu objavljene vesti.

Mišljenja posetilaca izražena kroz komentare na platformi ne odražavaju stavove K015.

U skladu sa Uslovima korišćenja društvene mreže Fejsbuk, korisnici odgovaraju za sadržinu komentara koje ostavljaju na Fejsbuku.

Administratori zvanične Fejsbuk stranice K015 uklanjaju komentare za koje procene da su suprotni Uslovima korišćenja.

Sporne komentare građani mogu prijaviti putem e-maila [email protected]